https://www.amrnth.se/wp-content/uploads/2021/11/merakist-l5if0iQfV4c-unsplash-scaled.jpg

SEO (Sökmotoroptimering)

Sökmotoroptimering består av två huvuddelar. Onpage och offpage. Det viktigaste som vi alltid börjar med är att göra en nulägesanalys utifrån de sökord ni vill ranka på. Vet ni själva inte vilka sökord ni vill ranka på har vi många system och god erfarenhet för att hjälpa er med detta. Utifrån analys och nulägesstatus tar vi fram en plan som vi arbetar efter.

Kontakta oss

Onpage SEO

Här ser vi över strukturen på hemsidan. Vilka undersidor rankar på vilka sökord, behöver vi göra nya undersidor eller räcker det med att optimera befintliga, Hur ser rubrik strukturen ut, content, title tag, meta description, robot txt, Schema markup, har ni SSL på hemsidan, hur ser intern länkningen ut, har ni tappad trafik tack vare 404:or osv. Varje del påverkar er ranking olika mycket så här har vi en intern rangordning för att göra allt i rätt ordning för maximal effekt. Utöver strukturen är det även viktigt med content. I 9 fall av 10 består SEO on page av att skapa mer innehåll på era befintliga eller nya sidor för att ge Google mer relevant innehåll att läsa av.

Kontakta oss
https://www.amrnth.se/wp-content/uploads/2021/11/fab-lentz-mRMQwK513hY-unsplash.jpg

Offpage SEO

Här handlar det mer om länkar in till er hemsida. Precis som ovan, gör vi en nulägesstatus utifrån de sökord ni vill ranka på. Här ser vi över vilka länkar som pekar mot er hemsida och vilka undersidor. På vissa sökord där konkurrensen är extra hård kan det krävas länkar utifrån. Då har vi ett antal samarbetspartners som kan tillgodose med bra länkkraft från bloggar med olika domain rating.

Kontakta oss

Rapportering SEO

SEO för oss är mycket mer än bara ranking på era favoritsökord. Det viktigaste när vi börjar jobba med er är att sätta upp tydliga mål. Helst på köp eller ifyllda formulär. På så sätt har vi koll på hur konverteringarna förändras i takt med att vi driver in mer relevant trafik till sidan. I början kan det vara att ni rankar på helt fel sökord, och då när vi skriver om ert content och strukturerar upp sidan kan det se ut som att ni får mindre trafik eller att trafiken är densamma.

Kontakta oss
https://www.amrnth.se/wp-content/uploads/2021/11/prateek-katyal-xv7-GlvBLFw-unsplash-scaled.jpg

Sociala medier

Oavsett om ni vill öka antalet följare på facebook, instagram eller linkedin, driva in fler leads via era sociala kanaler eller aktivera befintliga följare i form av tävlingar så hjälper vi er. Vi lägger en gemensam plan utifrån de mål ni vill uppnå. Optimalt har ni egna bilder/video material, men om inte så hjälper vi er ta fram detta. Med hjälp av pixlar kan vi även se vilka inlägg som genererar mest värde på hemsidan och löpande optimera de inlägg vi gör.

Kontakta oss

Google ads

Google ads är annonserna högst i träfflistan på Google. Här betalar ni varje gång någon klickar på er annons. Det som avgör klickpriset är hur många andra företag som vill synas på samma sökord, samma tid som er. Men även hur relevant er annons är i förhållande till den undersida på er hemsida man kommer till när man klickat på annonsen. Om ni inte redan har ett Google ads konto så hjälper vi er att sätta upp ett nytt konto med rätt struktur och om ni ska ha vanliga annonser, display eller remarketing.

Kontakta oss
https://www.amrnth.se/wp-content/uploads/2021/11/jon-cellier-7JoXNRbx6Qg-unsplash-scaled.jpg

Konverterings-
optimering

Vi ser över all marknadsföring ni gör idag, vad ni har för mål och vilka era konkurrenter är. Vi behöver även inlogg till de system vi anser vara relevanta för analysen. Det kan vara hemsidan, Google analytics, Google ads t.ex. Utifrån mötet och datan vi fått gör vi analysen. Därefter bokar vi in ett nytt möte där vi först går igenom vad vi tycker ni gör bra och vad som behöver förbättras. Där har vi alltid direkta förslag på åtgärder mot uppsatta mål.

Kontakta oss